மனு எண்:

'வி.அம்மாபட்டி' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:2  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:2  

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள், வி.அம்மாபட்டி கிராமம், தே.கல்லுப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். math games, btjunkie, games hulu, btjunkie, games பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. ares, btjunkie, games math games, btjunkie, games hulu, btjunkie, games ஐயா, எங்களது ஊராட்சிக்குட்பட்ட வரத்து பெரிய கண்மாய் உள்ள தண்ணீர் மழைக்காலங்களில் ஊருக்குள் வருவதால் மக்கள் மிகுந்த சிரமத்துக்குள்ளாகிறார்கள். மேலும் இதனை பயன்படுத்தி வரத்து பெரிய கண்மாய் [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: தலைவர் வி.அம்மாபட்டி ஊராட்சி தே.கல்லுப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். nod32, btjunkie, games பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. wallpaper, btjunkie, games nod32, btjunkie, games மதுரை மாவட்டம் தே.கல்லுப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம் வி.அம்மாபட்டி ஊராட்சி வி.அம்மாபட்டி கிராமத்தில் 60 ஆயிரம் லிட்டர் உள்ள ஒரு டேங் மற்றும் 10 ஆயிரம் லிட்டர் உள்ள ஒரு டேங் என்று இரண்டு ‌‌டேங் உள்ளன. இதற்க்கு இந்த டேங்கிற்கு [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »