மனு எண்:

'வடபழஞ்சி' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:1  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:1  

அனுப்புநர்: K. இந்திராணி க/பெ. காட்டுராஜன் 3/167 ஆதிபராசக்தி கல்யாணமகால் தெரு நாகமலை புதூர், வடபழஞ்சி மதுரை – 12. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் மதுரை தெற்கு வட்டம் வடபழஞ்சி கிராமம் புல எண் 126B/5Hல் எனக்கு பர்த்தியப்பட்ட இடத்தினை அளந்து அத்துமால் காட்டுமாறு 345/2011 நாள் 21.04.2011 மற்றும் அத்துமால் 161/12 எனது விண்ணப்ப மனுவில் வங்கி சலானுடன் இணைத்து மனுச் செய்திருந்தேன். இந்நிலையில் மதுரை [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »