மனு எண்:

'வாலாந்தூர்' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:2  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:2  

அனுப்புநர்: ரமேஸ், த-பெ தங்கராஐ் வாலாந்துார் உசிலம்பட்டி ம துரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. வணக்கம் அய்யா 1067 பட்டா எண் 270-2, 270-3,270-4,270-5 ஆகிய சர்வே எண்ணுக்குரிய சிட்டா நகல் வழங்குமாறுகேட்டுக்கொள்கிறேன்

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர் :த.ரமேஷ் த-பெ.தங்கராஜ், உசிலம்பட்டி. பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,மதுரை. மேற்படி முகவரியில் வசித்து வருகிறேன். எனக்கு வாலாந்தூா் கிராமம் பட்டா எண். 1067 சா்வே எண். 270-3, 270-4, 270-5 ஆகியவற்றிக்கு சிட்ட நகல் வழங்க பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். த.ரமேஷ்

முழு மனுவைப் பார்க்க »