மனு எண்:

'திருவாதவூர்' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:5  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:5  

அனுப்புநர்: பா. இருளாயி, க/பெ. பாண்டி, 3/123, பள்ளிவாசல் தெரு, திருவாதவூர் கிராமம், திருவாதவூர் (அஞ்சல்) மேலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. ஐயா, மதுரை மாவட்டம் மேலூர் வட்டம் திருவாதவூர் ஊராட்சி 3/123, பள்ளிவாசல் தெரு, திருவாதவூர்கிராமம், குடியிருந்துவருகிரேன். எனக்கு வயது 60. வயது முதிர்வின் காரணமாக வேலைக்குசெல்ல இயலவில்லை. எனக்கு எவ்வித வருமானமும் கிடையாது. ஆகவே எனக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கி உதவிடுமாறு [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: க.அழகு, க/பெ. கருப்பணன், 1/122, மெயின் ரோடு, டி.கோட்டை, திருவாதவூர் (அஞ்சல்) மேலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. ஐயா, மதுரை மாவட்டம் மேலூர் வட்டம் திருவாதவூர் ஊராட்சி 1/1221/122, மெயின் ரோடு, டி.கோட்டை கிராமத்தில் குடியிருந்துவருகிரேன். எனக்கு வயது 64. வயது முதிர்வின் காரணமாக வேலைக்குசெல்ல இயலவில்லை. எனக்கு எவ்வித வருமானமும் கிடையாது. ஆகவே எனக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கி உதவிடுமாறு மிகவும் [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: ம. பெருமி க/பெ. மல்லவர், 4/135,ஆதிதிராவிடர் தெரு, டி. வெள்ளமுத்தன்பட்டி. திருவாதவூர் (அஞ்சல்) மேலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. ஐயா, மதுரை மாவட்டம் மேலூர் வட்டம் திருவாதவூர் ஊராட்சி 4/135, ஆதிதிராவிடர் தெரு, டி. வெள்ளமுத்தன்பட்டி கிராமத்தில் குடியிருந்துவருகிரேன். வயது முதிர்வின் காரணமாக வேலைக்குசெல்ல இயலவில்லை. எனக்கு எவ்வித வருமானமும் கிடையாது. ஆகவே எனக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கி உதவிடுமாறு மிகவும் வேண்டி [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: மு. மாணிக்கவள்ளி, க/பெ. முருகன், 3/137,மேலத்தெரு, திருவாதவூர் கிராமம், மேலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. ஐயா, மதுரை மாவட்டம் மேலூர் வட்டம் திருவாதவூர் கிராகமம் 3/137 மேலத்தெருவில் குடியிருந்துவருகிரேன். வயது முதிர்வின் காரணமாக வேலைக்குசெல்ல இயலவில்லை. எனக்கு எவ்வித வருமானமும் கிடையாது. ஆகவே எனக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கி உதவிடுமாறு மிகவும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படிக்கு, மு. மாணிக்கவள்ளி.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: எம். முத்துப்பாண்டி த-பெ மாணிக்கம் , ட்டி.அய்யனார்புரம், திருவாதவுர் அஞ்சல், மேலுார் வட்டம், மதுரை மாவட்டம் பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. மேலுார் தாலுகா , கோவில்பட்டி கிராமம், சர்வே எண். 12-2, 14-3, 7, 8, 15-4 ல் ரீசர்வே செய்து 1930 முதல் 1940க்குள் உள்ள செட்டில்மெண்ட் காப்பி வழங்க வேண்டி மனு This post was submitted by madurai.

முழு மனுவைப் பார்க்க »