மனு எண்:

'பொக்கம்பட்டி' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:2  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:2  

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள் மற்றும் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் , பொக்கம்பட்டி கிராமம், திருமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. பொக்கம்பட்டி ஊராட்சியில் சின்ன பொக்கம்பட்டி மற்றும் பெரிய பொக்கம்பட்டி ஆகிய இரண்டு கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த கிராமங்களிலிருந்து புதுப்பட்டி கிராமத்திற்கு செல்வதற்கு தற்போது வண்டிப்பாதை மட்டுமே உள்ளது. அந்த வண்டிப்பாதையும் சில இடங்களில் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளது. இதே நிலை நீடித்தால் இந்த பாதையே காணாமல் [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள், பொக்கம்பட்டி கிராமம், திருமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. பொக்கம்பட்டி ஊராட்சியில் பெரிய பொக்கம்பட்டி மற்றும் சின்ன பொக்கம்பட்டி ஆகிய இரண்டு கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த இரண்டு கிராமங்களுக்கு இடையில் செல்வதற்கு குறுக்கே பெரிய கண்மாய் உள்ளது. தற்போது இந்த இரண்டு கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் செல்வதென்றால் கண்மாய் வழியாக குறுக்கே தான் நடந்து செல்ல வேண்டும். மழைக்காலங்களில் இந்த [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »