மனு எண்:

'பெரியஆலங்குளம்' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:1  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:1  

அனுப்புநர் :திரு.கு.போஸ் த-பெ. குருசாமிதேவா் பெரியஆலங்குளம் வலையப்பட்டடி அஞ்சல் மதுரை-22 பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,மதுரை. அய்யா, போஸ், துரை, ராமகிருஷ்ணன் ஆகிய நாங்கள் குருசாமித்தேவருக்கு மகன்களாவோம். குருசாமிதேவா் பெயரில் இருந்த பொதுசொத்துக்களை ராமகிருஷ்ணன் போலியாக போஸ், துரை ஆகியோரின் கையொப்பத்தை தானே இட்டுக்கொண்டு பட்டா அவா் பெயரில் மாற்றிக் கொண்டார் (பட்டாஎண்.666) எனவே இதனை ரத்து செய்யக் கோரியும் மூவருக்கும் பொதுவாக பட்டா தரக் கோரியும் வருவாய் கோட்டாட்சியாரிடம் விசாரணைஎண் 11334-2008 நாள்.8.12.11 [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »