மனு எண்:

'நல்லுத்தேவன்பட்டி' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:1  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:1  

அனுப்புநர் :எஸ். ஜெயந்தி க-பெ.(லேட்)மலா்க்கொடி அழகப்பகோன்பட்டி நல்லத்தேவன் பட்டி வழி (ஊராட்சி) போத்தம்பட்டி தபால், உசிலம்பட்டி வட்டம், மதுரைமாவட்டம் பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,மதுரை. நான் ஒரு ஆதரவற்ற விதவை, எனக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். நான் பிளஸ்-டு வரை படித்துள்ளேன். தட்டச்சில் தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டிலும் முதுநிலையில் தேர்வு பெற்றுள்ளேன். ஆதலால் எனக்ககுஏதாவது ஒரு வேலைவாய்பபு கொடுத்தது என்னையும் எனது குழந்தைகளையும் காப்பாற்றுமாறு தங்களை பணிவுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். இப்படிக்கு எஸ்.ஜெயந்தி

முழு மனுவைப் பார்க்க »