மனு எண்:

'மேலஉப்பிலிகுண்டு' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:3  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:3  

அனுப்புநர்: ‌வேலம்மாள் க/பெ குழந்தைவேலு மேலஉப்பிலிக்குண்டு பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. மேலஉப்பிலிக்குண்டு கிராமத்தில் வசித்துவரும் எனக்குவயது 61 ஆகும் ‌எனவே வயது முதிர்வின் காரணமாக பணிசெய்ய முடி‌யாததால் எனக்கு முதியேரர் ஒய்வுஊதியம் வழங்கி உதவிபுரியுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படிக்கு ‌வேலம்மாள் க/பெ குழந்தைவேலு மேலஉப்பிலிக்குண்டு

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: பாப்பு க/பெ துரைராஐ மேலஉப்பிலிக்குண்டு பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. மேலஉப்பிலிக்குண்டு கிராமத்தில் வசித்திவரும் எனக்க வயது 61 எனவே எனக்கு முதியேரர் ஓய்வு ஊதியம் வழங்கி உதவிபுரியுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படிக்கு பாப்பு க/பெ துரைராஐ மேலஉப்பிலிக்குண்டு

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: ராஐாமணி க/பெ.ராமுத்தேவர் மேலஉப்பிலிக்குண்டு கள்ளிக்குடி ஊராட்சிஒன்றியம் மதுரை மாவட்டம் பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. மேலஉப்பிலிக்குணடு கிராமத்தில் வசித்து வரும் எனக்கு வயது 61 வயது முதி்ர்வின் காரணமாக வேலை செய்யமுடியாத காரணத்தால் எனக்கு முதியேரர் ஓய்வு ஊதியம் வழங்கி பேருதவி ‌புரியுமாறு பணிவடன் கெட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படிக்கு ராஐாமணி த/பெ.ராமுத்தேவர் மேலஉப்பிலிக்குணடு .

முழு மனுவைப் பார்க்க »