மனு எண்:

'கின்னிமங்கலம்' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:2  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:2  

அனுப்புநர் :மா.சீனியம்மாள், க-பெ. மாயாண்டித்தேவா், 3ஃ83 இ. புதுமங்கலம், கின்னிமங்கலம் அஞ்சல், திருமங்கலம் வட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,மதுரை. மேற்படி முகவரியில் வசித்து வரும் 65 வயதுவுடைய ஊனமுற்ற ஏழை விவசாய கூலியாகும். மேலும் வயது சான்று, குடும்ப அட்டையின் நகல், போன்றவைகளை இத்துடன் இணைத்துள்ளேன். எனவே எனக்கு ஆதரவற்ற விசயாக்கூலி அடிப்படையில் உதவி தொகை வழங்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். இப்படிக்கு மா.சீனியம்மாள்

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர் :மு.மாயாண்டித்தேவா், க-பெ.முத்துக்கருப்பதேவா், கி.புதுமங்கலம் கிராமம், கின்னிமங்கலம் அஞ்சல், திருமங்கலம் வட்டம் பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,மதுரை. மேற்படி முகவரியில் வசித்து வரும் 70 வயதுவுடைய ஏழை விவசாய கூலியாகும். மேலும் எனது வயது சான்று, எனது குடும்ப அட்டையின் நகல், எனது வாக்காளா் அடையின் நகல் போன்றவைகளை இத்துடன் இணைத்துள்ளேன். எனவே எனக்கு ஆதரவற்ற விசயாக்கூலி அடிப்படையில் உதவி தொகை வழங்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். இப்படிக்கு மு.மாயாண்டித்தேவா்

முழு மனுவைப் பார்க்க »