மனு எண்:

'கே.புளியங்குளம்' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:1  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:1  

அனுப்புநர் :ரேவதி க.பெ சுந்தரேசன் கே.புளியங்குளம் செக்காணுரணி போஸ்ட் திருமங்கலம் வட்டம் மதுரை மாவட்டம் பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,மதுரை. நான் மேற்படி விலாசத்தில் வசித்து வருகிறேன். எனக்கு சொந்தமான அனுபவ நிலம் கே. புளியங்குளம் கிராமத்தில் சர்வே எண்.113ஃ7ல் 0.21.0 ஏர்ஸ் உள்ளது. இந்த நிலத்தை சந்தானம் மகன் சேகர் என்பவர் வாரகுத்தகை தருகிறேன் என்று கூறி வி.ஏ.ஓ. மற்றும் தலையாாி ஆகியவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து வட்டாட்சியர் துணை கொண்டு என் நிலத்தை [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »