மனு எண்:

'கட்டக்கருப்பன்பட்டி' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:4  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:4  

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள், கட்டக்கருப்பன்பட்டி கிராமம், செல்லம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. கட்டக்கருப்பன்பட்டி கிராமத்தில் மெயின் தெருவில் கழிவு நீர் வாய்க்கல் கட்டிக்கொடுக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள், கட்டக்கருப்பன்பட்டி கிராமம், செல்லம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. கட்டக்கருப்பன்பட்டி கிராமத்தில் தண்ணீர் பிரச்சனை சமாளிக்க கூடுதலாக 30000 லீட்டர் கொள்ளலவு கொண்ட மேல் நிலைத்தண்ணீர் தொட்டி கட்டித்தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறாம்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள், கட்டக்கருப்பன்பட்டி கிராமம், செல்லம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அடிகுழாய் அமைத்தல் தொடர்பாக‌

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள், கட்டக்கருப்பன்பட்டி கிராமம், செல்லம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அடிகுழாய் அமைத்தல் தொடர்பாக‌

முழு மனுவைப் பார்க்க »