மனு எண்:

'கரிசல்பட்டி' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:1  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:1  

அனுப்புநர்: காயத்ரி கரிசல்பட்டி கிராமம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அஞ்சல்துறை எங்கள் ஊரிலிருந்து வெகு தொலைவில உள்ளதால் அவசரமான தபால்களை அனுப்புவதற்குமிகவும் சிரமமாக உள்ளது. ஆதலால் எங்கள் ஊரில் ஒரு அஞ்சலகம் அமைத்துக் ‌கொடுத்தால் மகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்படிக்கு காயத்ரி 24 பெருமாளகொவில் தெரு கரிசல்பட்டி மதுரை மாவட்டம்

முழு மனுவைப் பார்க்க »