மனு எண்:

'சித்தாலங்குடி' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:1  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:1  

அனுப்புநர் :அ. மாரிமுது்து ஆனைக்குளம் சித்தாலங்குடி கிராமம், வாடிப்பட்டி பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,மதுரை. அய்யா, நான் வாடிப்ட்டி வட்டம், தனிச்சியம் கிராமம். உட்கடை அய்யங்கோட்டை கிராமத்தில் ச.எண். 364-73 செண்டு கிரையம் பெற்றுள்ளேன். இதை அத்துமால் செய்ய சொல்லி வாடிப்பட்டி வட்டாட்சியாரிடம் கொடுத்து ஒரு மாதமாகிறது. தயவுசெய்து அய்யா அவா்கள் அத்துமால் அளந்து தரச் சொல்லுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். இப்படிக்கு அ.மாரிமுத்து.

முழு மனுவைப் பார்க்க »