மனு எண்:

'சிந்துபட்டி' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:1  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:1  

அனுப்புநர் :எம். பாண்டியம்மாள் மாவட்ட பேரவை பிரிதநித அம்மா பேரவை சிந்துபட்டி கிராமம் மதுரை மாவட்டம் பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,மதுரை. நான் மேலே உள்ள முகவாியில் அம்மா பேரவை மாவட்ட பிரதிநிதியாக உள்ளேன். நான் வசிக்கும் கிராமத்தில் ஊராட்சிமன்ற தலைவர் மற்றும் துணைத்தலைவர் இருவரும் சேர்ந்து எங்கள் ஊாில் உள்ள தொகுப்பு வீடுகளை ஊராட்சிமன்ற தலைவர் லஞ்சமாக பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு அடுத்தவர்களுக்கு வந்த அரசு இலவச வீட்டை தனக்கு நெருக்கமான உறவினர்களுக்கு கொடுத்து [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »