மனு எண்:

'அச்சம்பட்டி' கிராமத்துக்கான புள்ளி விவரம்

"தொடுவானம்" மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்கள்:0  
பரிசீலனையில் உள்ள மனுக்கள்:0  
நிலுவையிலுள்ள மனுக்கள்:0  
தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள்:0  

அனுப்புநர்: அ.அமலேரற்பவ ரேரசரி, 4-741-6, வா.‌உ.சி 1வது குறுக்கு தெரு கங்கை நதித் தெரு மதுரை -20 பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா, வணக்கம். மேற் குறித்த முகவரியில் வசிக்கும் எனது கணவருக்கு அலுவலக உதவியாளராக 5 வருடமாக இருந்து வருகிறார் வயது. 41. இளங்கலை பட்டாரி ஆவரர் என்ற பணி வரன்முறை செய்து மற்றும் தகுதிகான் பருவமம் நிறைவு செய்தற்கான உத்திரவு பெற்றுள்ளார் அவருக்கு இடைநிலை உதவியாளர் பதிவி [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

பக்கம் 4 of 41234