மனு எண்:

Monthly Archive for June, 2012

அனுப்புநர்: புஷ்பலதா (மற்றும் பயனாளிகள்) க/பெ. கணேசன் அச்சம்பத்து மதுரை பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் நாங்கள் ஏற்குடி – அச்சம்பத்து ஊராட்சியில் 3வது, 4வது வார்டு KTK தங்கமணி நகர் AITUC காலணி மற்றும் பஜனை மடத் தெரு பகுதிகளில் வசித்து வருகிறோம். எங்களது சொந்த வீடோ, நிலமோ கிடையாது. எங்களிடம் குடும்ப அட்டை, வாக்களர் அடையாள அட்டை மற்றும் தேசீய ஊரக வேலை அடையாள அட்டை [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர் : என் நாகலெ ட்சுமி க-பெ முருகன் வலையபட்டி-திருப்பரங்குன்றம் கிராமம், திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,மதுரை. அய்யா நான் மேலே கண்ட முகவாியில் வசித்து வருகிறேன் எனக்கு ஒரு கண் சுத்தமாக தெரியாது. மற்றொரு கண் அரை பார்வை மட்டும் தான் தெரியும் அரசு உதவி பெற பார்வையற்றோர் அடையாள அட்டை பெற உதவுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்்கொள்கிறேன்

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர் :டாக்டா். எஸ் பாபுஐி 80 முருகன் காம்பவுண்ட் பாரதியார் ரோடு மதுரை11 பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,மதுரை. வணக்கம் நான் கடந்த 36 வருடங்களாக மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து தொடா்ந்து புதுப்பித்து வருகிறேன். என்னுடைய வேலை குறித்து தொடர்ந்து வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தினை அனுகியபோது பதிவு மூப்பு அடிப்படையில் பரிந்துரை செய்யப்படும் என்று கடந்த 36 வருடங்களாக கூறுகின்றனா் எனவே எனது வேலை குறித்து முடிவான பதிலை வழங்குமாறு [...]

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: ஜெயமணீ க/பெ சுந்தரம், பசும்பொன் தெரு, விளாச்சேரி கிராமம், திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. நான் மேற்குறீப்பீட்டூள்ள மூகவரியீல் இருக்கீறேன்.நான் ஆதரவற்ற விவசாயக் கூலி.எனக்கு உதவீத்தொகை வழ்ங்குமாரு கேட்டூகொள்கிறேன்

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: சாந்தி த/பெ மூருகேசன், 3/156 வேளார் தெரு, விளாச்சேரி கிராமம், திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. நான் மேறக்குறீப்பீட்டூள்ள மூகவரியீள வசீக்கீறேன்.நான் ஆதரவற்றவிதவை பெண்.எனக்கு உதவிதொகை தருமாறு கேட்டூகொள்கிறேன்

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: லெஷ்மி த/பெ நாராயணசாமீ, அம்புஐயர் காம்பவுண்ட், அக்ரஹாரம், விளாச்சேரி கிராமம், திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. நான் மேற்குறீப்பீட்டூள்ள மூகவரியீல் வசீக்கீறேன்.நான் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்.எனக்கு உதவித்தொகை கேட்டூகொள்கீறேன்

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: ம.வேலம்மாள் க/பெ மணோகரன, 2/129 நெதாஜீ தெரு, விளாச்சேரி கிராமம், திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. நான் மேற்கண்ட வீளாசத்தீல் இருக்கீறேன்.நான் ணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண் எனக்கு உதவீ தொகை வழங்குமாறூ கேட்டூகொள்கீறேன்

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: வி.தவமணீ த/ப வீர்ணன், அணணா தெரு, விளாச்சேரி கிராமம், திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. நான் மேற்குறீப்பீட்டூள்ள முகவரியில் இருக்கீறேன்.எனக்கு முதியோர் ஒய்வூதியம் வேண்டி கேட்டூகொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: குலாம் த்ஸ்தகீர் ஸ்/ஓ அப்துள் ரஹ்மாண், 1/80 வடக்கு மூஸ்லிம் தெரு, விளாச்சேரி கிராமம், திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. நான் மேற்கொண்ட வீளாசத்தீல் வசிக்கீறேன்.ஊனமுற்றோர் உதவீ தொகை வேண்டி கேட்டூகொள்கீறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: ம்.கிருஷ்னா முர்த்தி ச்/ஒ முதத்யா, மேளாத் தெரு,, வீளாச்ச்சேரி திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. மேல் குறீபீடூள்ளா மூகாவரீயீள் நான் வாசிகீண்றேண். ஆதறவற்றூ இருகீறேணன். எனக்கு மூதீயோர் உதவீதொகை த்ருமாறூ கேட்டூ கொள்கீறேன்

முழு மனுவைப் பார்க்க »

பக்கம் 1 of 912345...கடைசி »