மனு எண்:

Monthly Archive for November, 2011

அனுப்புநர்: சுந்தரம் த/பெ மகாலிங்கம் வார்டு-2,சாப்டூர். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டம் சாப்டூர் கதவு எண் 2/112ல் உள்ள வீட்டிற்கு பட்டா வழங்குமாறு மிக பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: சுந்தரம் த/பெ குருவன் வார்டு-2,சாப்டூர். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டம் சாப்டூர் கதவு எண் 2/34 உள்ள வீட்டிற்கு பட்டா வழங்குமாறு மிகப் பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: ராஜேந்திரன் த/பெ காசிவிஸ்வநாதன்,7வது வார்டு சாப்டூர். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டம் சாப்டூர் கதவு எண்7/71 உள்ள வீட்டிற்கு பட்டா வழங்குமாறு மிகப் பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: பெ.விஜயா க/பெ பெரியபாண்டி 2வது வார்டு சாப்டூர். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டம் சாப்டூர் கதவு எண் 2/26ல் உள்ள வீட்டிற்கு பட்டா வழங்குமாறு மிக பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: பிச்சை த/பெ கந்தன் 2வது வார்டு சாப்டூர். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டம் சாப்டூர் கதவு எண் 2/37ல் வீட்டு மனை பட்டா வழங்குமாறு மிகப் பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: கூடம்மாள் க/பெ மகாலிங்கம் 2வது வார்டு சாப்டூர். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டம் சாப்டூர் கதவு எண் 2/100ல் வீட்டு மனை பட்டா வழங்குமாறு மிகப் பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: மாரியம்மாள் க/பெ சின்னபாண்டி 2வது வார்டு சாப்டூர். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டம் சாப்டூர் வார்டு எண் 2ல் கதவு எண் 2/86 உள்ள என்னுடைய வீட்டிற்கு பட்டா வழங்குமாறு மிக பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: முத்து த/பெ சுந்தரம் வார்டு-2,சாப்டூர். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டம் சாப்டூர் கதவு எண்2/190 உள்ள காலி வீட்டு மனைக்கு பட்டா வழங்குமாறு மிகப் பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: மு.லெட்சுமி வார்டு 2 சாப்டூர் பேரையூர் வட்டம் மதுரை மாவட்டம் பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டம் சாப்டூர் 2வது வார்டூ கதவு எண் 2/124 எண் கொண்ட என் வீட்டுக்கு வீட்டுபட்டா வழங்குமாறு பனிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

அனுப்புநர்: வேலு த\பெ வெல்லையன் வார்டு 2 சாப்டூர் பேரையூர் தாலுகா மதுரை மாவட்டம். பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மதுரை. அய்யா வணக்கம்; நான் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டம் சாப்டூர்கிராமம் கதவு இலக்கம் 2/102ல் குடியிருந்து வருகின்றேன் எனக்கு பட்டா வழங்குமாறு வேண்டிபணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

முழு மனுவைப் பார்க்க »

பக்கம் 1 of 2712345...1020...கடைசி »