மனு எண்:

Email a copy of 'அாிசன மக்களுக்கு பட்டா கேட்டல்' to a friend

* Required Field


Separate multiple entries with a comma. Maximum 5 entries.Separate multiple entries with a comma. Maximum 5 entries.


E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...

3 Responses to “அாிசன மக்களுக்கு பட்டா கேட்டல்”

  1. dadwomdu says:

    சக்கிமங்கலம் 2பிட் கிராமம் புல எண்.103-4 அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை ஆதி திராவிடர் நத்தமாக பாகுபாடு மாற்றம் செய்ய முழு வடிவிலான பிரேரணை தயார் செய்யப்படுகிறது. 15 தினங்களில் பிரேணை சமர்பிக்கப்பட்டு ஒப்புதல் பெறப்பட்டவுடன், மனுதாரது மனு தகுதியின் அடிப்படையில் பரிசீலனை செய்யப்பட்டடு பட்டா வழங்க முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என் தனி வட்டாட்சியர் (நிஎ) ஆதிந அலகு-2 தெரிவிக்கிறார்.

  2. dadwomdu says:

    சக்கிமங்கலம் 2பிட் கிராமம் புல எண்.103-4 அரசு புறம்போக்கு நிலத்தினை ஆதி திராவிடர் நத்தமாக மாறுதல் செய்ய உரிய பிரேரணை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இன்னும் 15 தினங்களில் பிரேரணை முழு வடிவில் தயாரித்து சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பின்னர் மனுதாரர்களது மனு தகுதியின் அடிப்படையில் பரிசீலிக்கப்பட்டு பட்டா வழங்க முன்னுரிமைஎன அளிக்கப்படும் என தனி வட்டாட்சியர் (நிஎ) ஆதிந அலகு-2 தெரிவித்துக்கொள்கிறார்.

  3. tahmnmdu says:

    மனுதாரர் சக்கிமங்கலம் 2பிட் கிராமத்தில் இலவச வீட்டுமனை கோரியதன் பேரில் சக்கிமங்கலம் 2பிட் கிராமம் புலஎண். 103-4ல் உள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலத்தினை மதுரை ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அலகு 2-ல் தனிவட்டாட்சியர் மூலம் பட்டா வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்ககப்பட்டு வருகிறது.