மனு எண்:

தையல் மிஷின் வேண்டி

அனுப்புநர்: மருதம்மாள் க/பெ செல்வகுமார் பழையூர்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா வணக்கம் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வட்டம் பழையூர் ஊராட்சி பழையூரில் வசிக்கும் எனக்கு இலவசமாக தையல் மிஷின் வழங்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

One Response to “தையல் மிஷின் வேண்டி”

  1. dbcwomdu says:

    மனுதாரர் சாதிச்சான்று, இருப்பிடச்சான்று, 10 வருடங்களாக தையல் மிஷன் வழங்கப்படவில்லை என கிராம நிர்வாக அலுவலரிடமிருந்து பெறப்பட்டச்சான்று மற்றும் சமூக நலத்துறையிடரிருந்து தைய யல் மிஷன் பெறவில்லை என்பதற்கான சான்று ஆகியவற்றை உரிய படிவத்தில் விண்ணப்பிக்க மனுதாருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. தகுதியிருக்கும் பட்சத்தில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் மட்டுமே நடவடிக்கை எடுக்க இயலும் என்ற விபரம் மனுதாரருக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது.