மனு எண்:

அனுப்புநர்: மலைஅம்பலம்
3/69 அச்சம்பத்து
மதுரை – 19.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா
வணக்கம்.
நான் மேற்கண்ட விலாசத்தில் குடியிருந்து வருகிறேன். எனக்கு தற்போது 74 வயது ஆகிறது. எனக்கு பிள்ளை எதுவும் இல்லை. எனக்கு எந்த ஆதரவும் இல்லை. நான் கூரை வீட்டில் வசித்து வருகிறேன். நான் ஆதரவற்ற விவசாய கூலி எனக்கு தற்போது உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் எனக்கு வேலை செய்ய முடியவில்லை. எனவே எனக்கு முதியேரர் உதவித் தொகை வழங்க மிகவும் தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன்.

One Response to “முதியோர் உதவித் தொகை வழங்க வேண்டுதல் தொடர்பாக”

  1. tahsssmsmdu says:

    ந.க.எண்.9474.2012 நாள்.5.5.12
    மனுதாரருக்கு முதியோர் உதவித் தொகை வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.