மனு எண்:

விதவை உதவி தொகை வேண்டி

அனுப்புநர்: அழகுத்தாய் க/பெ சேகர் பழையூர் [கிராமசபை மே-1]

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா வணக்கம் நான் அத்திபட்டி உள்கடை பழையூர் கிராமத்தில் வாழ்கிறேன் எனது கணவர் இறந்து விட்டதால் விதவை உதவி தொகை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

One Response to “விதவை உதவி தொகை வேண்டி”

  1. tahssspermdu says:

    மனுதாரின் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டது. மனுதாருக்கு விதவை உதவித்தொகை வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.