மனு எண்:

முதியோர் உதவி தொகை வேண்டி

அனுப்புநர்: அழகர்சாமி த/பெ அழகர்சாமி பழையூர்[கிராமசபை மே-1]

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா வணக்கம் நான் அத்திபட்டி உள்கடை கிராமம் பழையூரில் வாழ்கிறேன்.எனக்கு வயது ஆகிவிட்டதால் முதியோர் உதவி தொகை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

One Response to “முதியோர் உதவி தொகை வேண்டி”

  1. tahssspermdu says:

    மனுதாரின் கோரிக்கை தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. மனுதாருக்கு 2 ஆண் மக்கள் ஆதரவு உள்ளது. உழைக்கும் திறன் உள்ளவா். மனுதாரா் தோற்றத்தி்ல் வயது குறைவாக உள்ளது.