மனு எண்:

முதியோர் உதவி தொகை வேண்டி

அனுப்புநர்: சந்திரா க/பெ ஆறுமுகம் பழையூர்.[கிராமசபை மே-1].

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா வணக்கம் நான் அத்திபட்டி உள்கடை பழையூர் கிராமத்தில் வாழ்கிறேன் எனக்கு வயது ஆகிவிட்டதால் முதியோர் உதவி தொகை தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

One Response to “முதியோர் உதவி தொகை வேண்டி”

  1. tahssspermdu says:

    மனுதாரின் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டது. மனுதாருக்கு வறுமைக் கோட்டு பட்டியல் எண் பெற்று முன்னுரிமை அடிப்படையில் உதவிததொகை வழங்கப்படும்.