மனு எண்:

முதியோர் உதவி தொகை வேண்டி

அனுப்புநர்: செல்லம்மாள் க/பெ காந்தி பழையூர்.[கிராமசபை மே-1].

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

நான் அத்திபட்டி உள்கடை பழையூர் கிராமத்தில் வாழ்கிறேன்.எனக்கு வயது ஆகிவிட்டதால் முதியோர் உதவி தொகை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

One Response to “முதியோர் உதவி தொகை வேண்டி”

  1. tahssspermdu says:

    மனுதாரின் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டது. மனுதாருக்கு வறுமைக் கோட்டு பட்டியல் எண் பெற்று பின்னா் முன்னுரிமை அடிப்படையில் முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.