மனு எண்:

குடும்ப அட்டை வேண்டுதல்

அனுப்புநர் :
சு.வெங்கடேஷ்
62, பெரியசாமி நகா் 6வது தெரு
அருள்தாஸ்புரம்,
மதுரை 18

பெறுநர்:
உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

One Response to “குடும்ப அட்டை வேண்டுதல்”

  1. dsupomdu says:

    மனுதாருக்கு புதிய குடும்ப அட்டை வழங்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டு உள்ளது என்ற விபரம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

    வட்டாட்சியர் (கு.பொ)
    மதுரை வடக்கு சரகம்