மனு எண்:

முதியோர் உதவித்தொகை வேண்டி மனு

அனுப்புநர் :
ஆா்.பத்திரகாளி
க-பெ.இராமசாமி
திருநகா்
மதுரை்

பெறுநர்:
உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா,
நான் மேற்படி முகவரியில் குடியிருந்து வருகிறேன். நான் உதவித்தொகை வேண்டி ஏற்கனவே மனுச் செய்திருந்தும் இதுநாள் வரை எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே அய்யா அவா்கள் தயைகூா்ந்து எனக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டுமாய் பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
தங்கள் நம்பிக்கையுள்ள
ஆா்.பத்திரகாளி

One Response to “முதியோர் உதவித்தொகை வேண்டி மனு”

  1. tahsssmsmdu says:

    ந.க.எண்.9474.2012 நாள்.5.5.12
    மனுதாரருக்கு சொந்த வீடு உள்ளது மகன் ஆதரவு உள்ளது
    எனவே மனு தள்ளுபடி.