மனு எண்:

அனுப்புநர்: மு.கிருஷ்ணவேணி
க/பெ. முத்துகோன்
அச்ச்ம்பட்டி

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

நான் மேற்கண்ட கிராமத்தில் வசித்துவருகின்றேன். நான் கணவனை இழந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வருகின்றேன். ஆகவே எனக்கு ஆதரவற்ற விதவைக்கான உதவித்தொகை வழங்க வேண்டுமாய் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.

One Response to “ஆதரவற்ற விதவை உதவித் தொகை வழங்க கேட்டல்”

  1. madurai says:

    3 மகன்கள் ஆதரவு மனுதாருக்கு உள்ளது. ஒரு லட்சம் மதிப்புள்ள வீடு சொந்தமாக உள்ளது. எனவே மனு தள்ளுபடி.