மனு எண்:

விதவை உதவி தொகை கேட்டு விண்ணப்பம்

அனுப்புநர்: பழனியம்மாள்
க/பெ. முத்துபிள்ளை
3/29A அச்சம்பத்து
மதுரை – 19.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா
வணக்கம்
நான் மேற்படி முகவரியில் வசித்து வருகிறேன். எனது கணவர் 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டார். எனக்கு சொந்த நிலமும் இல்லை, எனது மகன்கள் திருமாணமாகி தனிக்குடித்தனம் செய்கின்றன எனக்கு வேறு எந்த ‌ஆதரவும் இல்லை. எனவே எனக்கு விதவை என்ற அடிப்படையில் விதவை உதவிப் பணம் வழங்கி உதவி செய்யுமாறு பணிவுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன்.

One Response to “விதவை உதவி தொகை கேட்டு விண்ணப்பம்”

  1. tahsssmsmdu says:

    ந.க.எண்.9474.2012 நாள்.5.5.12
    மனுதாரருக்கு உழைக்கும் திறன் உள்ளவர் எனவே மனு தள்ளுடி