மனு எண்:

பட்டா மாறுதல் வேண்டுதல்

அனுப்புநர்: பாலசுப்பிரமணியன்
த.பெ. ராமசாமி
அச்சம்பட்டி

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

நான் அச்சம்பட்டி கிராமத்தில் வசித்து வருகின்றேன். எனது தகப்பனார் இறந்துவிட்டார். அவர் பெயரியல் புஞ்சை நிலம் சர்வே எண்.108-2 காலிமனையிடத்திற்கு பட்டா உள்ளது. அவருடைய ஒரே மகனான எனது பெயருக்கு பட்டா மாறுதல் செய்து தருமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.

One Response to “பட்டா மாறுதல் வேண்டுதல்”

  1. tahvptmdu says:

    பட்டா மாறுதல் செய்து பட்டா வழங்கப்பட்டது.