மனு எண்:

பட்டா வேண்டுதல்

அனுப்புநர்: ராமையா
த.பெ.நாச்சவேளார்
அச்சம்பட்டி

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

நான் அச்சம்பட்டி கிராமத்தில் குடியிருந்து வருகின்றேன். எனக்கு சொந்தமான இடம் சர்வே எண்.71இல் கண்ட காலிமனையிடத்துக்கு பட்டா வழங்குமாறு ‌கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.

One Response to “பட்டா வேண்டுதல்”

  1. tahvptmdu says:

    பட்டா மாறுதல் செய்து பட்டா வழங்கப்பட்டது.