மனு எண்:

அனுப்புநர்: P. இந்திராணி
3/25 பஜனை மடத் தெரு
அச்சம்பத்து
மதுரை – 19.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா
வணக்கம்
ஏற்குடி – அச்சம்பத்து ஊராட்சியில் விலையில்லா வெள்ளாடுகள் வழங்கினார். எனது பெயர் விலையில்லா வெள்ளாடுகள் பட்டியலில் இல்லாததால் எனக்கு ஆடுகள் கிடைக்கவில்லை. எனவே எனக்கு விலையில்லா வெள்ளாடுகள் வழங்கும்மாறு 12.03.2012 அன்று தங்களுக்கு மனு ‌கொடுத்திருந்தேன். தற்போது எனது மனுவினை பரீசிலனை செய்து எனக்கு விலையில்லா வெள்ளாடுகள் வழங்கிவிட்டார்கள். அதற்கு எனது மனபூர்வமான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

Comments are closed.