மனு எண்:

கிணற்றுக்கு சுற்றுசுவர் கட்டுதல்

அனுப்புநர்: முருகேஷ்வரி த/பெ கருப்பையா பழையூர் ஊராட்சி மதுரை மாவட்டம்

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா வணக்கம்,மதுரை மாவட்டம் பேரையூர்வட்டம் சேடபட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம் பழையூர் ஊராட்சி பழையூரில் சர்வே எண் 366/6பி 7எ,ல் உள்ள என்னுடைய கிணற்றுக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுவதற்கு கடன் வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

One Response to “கிணற்றுக்கு சுற்றுசுவர் கட்டுதல்”

  1. jrcoopmdu says:

    கடன் கோரிய தங்களது கோரிக்கை விபரம் சாப்டூர் ‌‌தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திற்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட சங்கத்தை அனுகி கடன் கோரும் விண்ணப்பம், சங்கம் கோரும் ஆவணங்களை அளித்து தகுதியின் அடிப்படையில் கடன் பெற்றுக்கொள்ள கேட்டுக்கொள்கிறார்.