மனு எண்:

To direct the RDO to surrender the house key

அனுப்புநர் :
Thiruppathi Chellasamy
Advocate, Supreme Court of India
5/247 Regarpura, 3 rd Floor
Karol Bagh, New Delhi 110005
Phone: 8527237890
Email:thiru@utopianlaw.com

பெறுநர்:
உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

Under MC No. 22/2003. Our house was attached under 146 of CRPC by RDO Madurai. Though High Court ordered him to investigate the matter 2007 itself. Directing that the attachment is not legal. File is pending with RDO 2007 onwards. Meanwhile our house is decaying. I kindly request you direct the RDO to investigate and surrender the key to us.

One Response to “To direct the RDO to surrender the house key”

  1. rdomdu says:

    ந.க. எம்-7630-11 நாள் 3.4.12
    மனுவின் மீது கு.மு.வி.ச பிரிவு 145-ன் கீழ் வழக்காக எடுக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது. விசாரணையின் முடிவில் தான் மனுதாரர் கோரிக்கை தொடர்பாக பரிசீலனை செய்ய இயலும் என்றும், விசாரணை தேதி 24-04-2012 என்ற விவரமும் மனுதாரருக்கு இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
    வருவாய் கோட்டாட்சியர், மதுரை.