மனு எண்:

முதியேரர் உதவிதொகை

அனுப்புநர்: ,
பாலசுப்பிரமனியன் த/பெ முனியான்டி கோவில்பாப்பாகுடி P R C காலனி
மதுரை மேற்கு ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

எனக்கு வயது 65 உடல் திறன் இல்லாத காரணத்தால் எனக்கு முதியொர் உதவி தொகை வழங்குமாறூ கேட்டுக்ககொல்கிறேன்

One Response to “முதியேரர் உதவிதொகை”

  1. tahsssmnmdu says:

    ந.க.எண் 35-2012 நாள் 07.03.2012 தள்ளுபடி மனுதார் தனது கோரிக்கையில் முழுமையான முகவரி குறிப்பிடவி்ல்லை விசாரணை செய்ய இயலவில்லை எனவே மனு தள்ளுபடி