- தொடுவானம் - http://thoduvanam.com/tamil -

குடிநிர் வசதி ‌வேண்‌டி

மனு எண்: தொடுவானம்/8610/01/03/2012
துறை: BDO - கொட்டாம்பட்டி,அனைத்து துறைகள்
கிராமம்: ,கொடுக்கம்பட்டி

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள், ஆதிதிராவிடர்
கொடுக்கம்பட்டி கிராமம்,
கொட்டாம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

‌‌கொட்டாம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம் கொடூக்கம்ப‌‌ட்டி ஊராட்சிக்கு ஆதிதிராவிடர் பகுதிக்கு குடிநிர் பற்றாகு‌ை‌ற
உள்ளதால் புதிய மினி குடிநிர் தொட்டி அமதைது கொடுக்க ஆவணம் செய்யுமாறு பணிவண்புடன் கேட்டுகொள்கிறோம். இப்படிக்கு
கொடூக்கம்ப‌‌ட்டி ஆதிதிராவிடர்


Comments Disabled (Open | Close)

Comments Disabled To "குடிநிர் வசதி ‌வேண்‌டி"

#1 Comment By bdokotmdu On March 19, 2012 @ 7:42 am

குடிநீர் பற்றாக்குறையை நீக்க ஊராட்சி நிதியிலிருந்து புதிய மினி குடிநீர் தொட்டி அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்

#2 Comment By bdokotmdu On March 19, 2012 @ 7:43 am

தும்பைப்பட்டி ஊராட்சி அம்பலக்காரன்பட்டியில் பாறைக்குளம் மயான கரையில் எரிமேடை மற்றும் அடிபம்பு அமைக்க 2012-13ம் ஆண்டு தாய் திட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படும்.

#3 Comment By bdokotmdu On April 6, 2012 @ 2:16 pm

குடிநீர் பற்றாக்குறையை நீக்க ஊராட்சி நிதியிலிருந்து 2011-2012ம் ஆண்டு தாய் திட்டத்தில் புதிய மினி குடிநீா் தொட்டி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.


Article printed from தொடுவானம்: http://thoduvanam.com/tamil

URL to article: http://thoduvanam.com/tamil/8610/%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%9f%e0%ae%bf%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%b5%e0%ae%9a%e0%ae%a4%e0%ae%bf-%e2%80%8c%e0%ae%b5%e0%af%87%e0%ae%a3%e0%af%8d%e2%80%8c%e0%ae%9f%e0%ae%bf/

பதிவுரிமை © 2010 மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர். All rights reserved.