மனு எண்:

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள்,
அம்பலக்காரன்பட்டி கிராமம்,
தும்பைப்பட்டி ஊராட்சி
கொட்டாம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா,
தும்பைபட்டி ஊராட்சி அம்பலக்காரன்பட்டியில் பாறைக்குளம் மயாண கரையில் எரிமேடை மற்றும் அடிபம்பு அமைத்து தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

One Response to “பாறைக்குளம் பகுதியில் மயாண எரிமேடை அமைத்து தர கேட்டல்-சார்பாக.”

  1. bdokotmdu says:

    தும்பைப்பட்டி ஊராட்சி அம்பலக்காரன்பட்டியில் பாறைக்குளம் மயானகரையில் எரிமேடை மற்றும் அடிபம்பு அமைக்க 2012-13ம் ஆண்டு தாய் திட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படும்.