- தொடுவானம் - http://thoduvanam.com/tamil -

செட்டியார்பட்டியில் புதிய போர்வெல் மற்றும் OHT டேங் அமைத்து தர கேட்டல்-சார்பாக.

மனு எண்: தொடுவானம்/8556/27/02/2012
துறை: EE (டுவாடு),அனைத்து துறைகள்
கிராமம்: ,தும்பைப்பட்டி

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள்,
செட்டியார்பட்டி கிராமம்,
தும்பைப்பட்டி ஊராட்சி,
கொட்டாம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா,
தும்பைப்பட்டி ஊராட்சியின் செட்டியார்பட்டியில் சுமார் 45 குடும்பங்கள் உள்ளது. எங்கள் ஊரில் போர் மற்றும் OHT டேங் இருந்து பயன்பாட்டில் இல்லை. அதனால் ஊர் அருகில் போர் அமைத்து டேங் கட்டி தருமாறு மிகப் பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.


Comments Disabled (Open | Close)

Comments Disabled To "செட்டியார்பட்டியில் புதிய போர்வெல் மற்றும் OHT டேங் அமைத்து தர கேட்டல்-சார்பாக."

#1 Comment By eetwadmdu On March 14, 2012 @ 12:04 pm

இக்கிராமத்திற்கு 2005 ஆம் ஆண்டு ஆழ்துளைகிணற நீர் ஆதாரமாக கொண்டு 10000 லிட்டர் கொள்ளளவு மூலம் குடிநீர் திட்டம் செயல்பட்டு வந்தது, தற்போது காண்மாய்க் கரையில் அமைக்கபட்ட ஆழ்துளை கிணறு தூர்ந்த நிலையில் மின் மோட்டாரை எடுக்க இயலாமல் திட்டம் செயல்படாமல் உள்ளளது, வாரியத்தில் போதிய நிதி ஆதாரம் இல்லை. மேலும் இக்கிராமத்திற்கு மேலூர் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் காவிரி ஆற்றின் நீர் வரும் நிதியரண்டில் வழங்க உள்ளளதால் தற்போது மேற்கண்ட பணியினை மேற்‌கொள்ள இயலாது,

#2 Comment By eetwadmdu On March 14, 2012 @ 1:02 pm

இக்கிராமத்திற்கு 2005 ஆம் ஆண்டு ஆழ்துளைகிணற நீர் ஆதாரமாக கொண்டு 10000 லிட்டர் கொள்ளளவு மூலம் குடிநீர் திட்டம் செயல்பட்டு வந்தது, தற்போது காண்மாய்க் கரையில் அமைக்கபட்ட ஆழ்துளை கிணறு தூர்ந்த நிலையில் மின் மோட்டாரை எடுக்க இயலாமல் திட்டம் செயல்படாமல் உள்ளளது, வாரியத்தில் போதிய நிதி ஆதாரம் இல்லை. மேலும் இக்கிராமத்திற்கு மேலூர் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் காவிரி ஆற்றின் நீர் வரும் நிதியரண்டில் வழங்க உள்ளளதால் தற்போது மேற்கண்ட பணியினை மேற்‌கொள்ள இயலாது, நிர்வாகப் பொறியாளர் / தகுவவா / மதுரை

#3 Comment By eetwadmdu On March 14, 2012 @ 1:02 pm

இக்கிராமத்திற்கு 2005 ஆம் ஆண்டு ஆழ்துளைகிணற நீர் ஆதாரமாக கொண்டு 10000 லிட்டர் கொள்ளளவு மூலம் குடிநீர் திட்டம் செயல்பட்டு வந்தது, தற்போது காண்மாய்க் கரையில் அமைக்கபட்ட ஆழ்துளை கிணறு தூர்ந்த நிலையில் மின் மோட்டாரை எடுக்க இயலாமல் திட்டம் செயல்படாமல் உள்ளது, வாரியத்தில் போதிய நிதி ஆதாரம் இல்லை. மேலும் இக்கிராமத்திற்கு மேலூர் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் காவிரி ஆற்றின் நீர் வரும் நிதியாண்டில் வழங்க உள்ளளதால் தற்போது மேற்கண்ட பணியினை மேற்‌கொள்ள இயலாது, நிர்வாகப் பொறியாளர் / தகுவவா / மதுரை


Article printed from தொடுவானம்: http://thoduvanam.com/tamil

URL to article: http://thoduvanam.com/tamil/8556/%e0%ae%9a%e0%af%86%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%a4/

பதிவுரிமை © 2010 மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர். All rights reserved.