மனு எண்:

முதியோர் உதவித்தொகை வேண்டி.

அனுப்புநர்: ம. பெருமி
க/பெ. மல்லவர்,
4/135,ஆதிதிராவிடர் தெரு,
டி. வெள்ளமுத்தன்பட்டி.
திருவாதவூர் (அஞ்சல்)
மேலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

ஐயா,
மதுரை மாவட்டம் மேலூர் வட்டம் திருவாதவூர் ஊராட்சி 4/135, ஆதிதிராவிடர் தெரு, டி. வெள்ளமுத்தன்பட்டி கிராமத்தில் குடியிருந்துவருகிரேன். வயது முதிர்வின் காரணமாக வேலைக்குசெல்ல இயலவில்லை. எனக்கு எவ்வித வருமானமும் கிடையாது. ஆகவே எனக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கி உதவிடுமாறு மிகவும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இப்படிக்கு,
ம. பெருமி

One Response to “முதியோர் உதவித்தொகை வேண்டி.”

  1. tahsssmlrmdu says:

    ந.க.எண் :3906/2012/டி2

    மனுதாரருக்கு முதி‌யோர்உதவித்தொகை வழங்கி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

    வட்டடாட்சியர்(சபாதி),
    மேலுார்