மனு எண்:

முதியேரர் உதவிதொகை

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள்,
வி. முனியாண‌்‌டி
கோவில்பாப்பாகுடி கிராமம்,
மதுரை மேற்கு ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

முதியேரர் உதவித்தொகை சம்மந்தமாக

One Response to “முதியேரர் உதவிதொகை”

  1. tahmnmdu says:

    ந.க.எண் 35-2012 நாள் 20.02.2012 மனுதாரர் உழைக்கும் திறன் உடையவர் வயத்திற்கு வந்த ஆண்மகன் இருக்கிறார் எனவே மனு தள்ளுபடி‌