மனு எண்:

முதியேரர் உதவிதொகை

அனுப்புநர்: ஊர் பொதுமக்கள்,
பப்பாளி.
த.‌ெ‌ப. ‌ெ‌தாப்புளான்
கோவில்பாப்பாகுடி கிராமம்,
மதுரை மேற்கு ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

முதியேரர் உதவித்தொகை சம்ந்தமாக

One Response to “முதியேரர் உதவிதொகை”

  1. tahmnmdu says:

    ந.க.எண் 35-2012 நாள் 20.02.2012 மனுதாரருக்கு சொந்தமாக ஒட்டுவீடு ரூ.25000 மதிப்பில் உள்ளது. எனவே மனு தள்ளுபடி‌