மனு எண்:

Stagnation of underground drainage water

அனுப்புநர்: R. Elangokumar
308 LIG Colony
KK Nagar
Madurai -20.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

Sir, I am a resident of LIG Colony, KK Nagar and I would like to your notice the stagnation of underground drainage water the canal build for the drainage of rainwater. Though the problem has been there for more than a month the corporation has not taken any concrete step to put an end to our problem. As a result our Area has become a good breeding ground for mosquitos. I request your to depute ur officials to find a permanent solution to our problem.
thank u
a lonely crusader
r elango kumar, cell 9159153678

One Response to “Stagnation of underground drainage water”

  1. comcorpmdu says:

    ஏற்பு. துப்புரவு ஆய்வாளர் மற்றும் துப்புரவு பணியாளர்களால் கழிவு நீர்ப்பாதை சரிசெய்யப்பட்டு தொற்று நோய் பரவாமல் தெளிப்பான் தெளிக்கப்பட்டு தற்‌பொழுது சுத்தமாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது என்ற விபரம் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.