மனு எண்:

அனுப்புநர் :
நா.கலைச்செல்வி
த.பெ.நாகலிங்கம்
5-169 திருவள்ளுவர் நகர்
தனக்கன்குளம்
கிராமம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்:
உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

சர்வே எண் 51/8w-21 குஞ்சரம் பெயரில் உள்ள வீட்டு மனை சிட்டா கேட்டல்

One Response to “வீட்டு மனை சிட்டா கேட்டல் சம்பந்தமாக மனு.”

  1. madurai says:

    மனுதாரருக்கு கிராம நிர்வாக அலுவலரால் கிராமச் சிட்டா வழங்கப்பட்டது