மனு எண்:

ஆதரவற்ற விவசாயக் கூலி

அனுப்புநர்: ஜெயமணீ க/பெ சுந்தரம்,
பசும்பொன் தெரு,
விளாச்சேரி கிராமம்,
திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

நான் மேற்குறீப்பீட்டூள்ள மூகவரியீல் இருக்கீறேன்.நான் ஆதரவற்ற விவசாயக் கூலி.எனக்கு உதவீத்தொகை வழ்ங்குமாரு கேட்டூகொள்கிறேன்

One Response to “ஆதரவற்ற விவசாயக் கூலி”

  1. tahsssmsmdu says:

    ந.க.எண்.9474.2012.டி3 நாள்.23.6.2012

    மனுதாரருக்கு மகன் ஆதரவு உள்ளது சொந்த வீடு உள்ளது எனவே மனு தள்ளுபடி.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.