மனு எண்:

ஆதரவற்றவிதவை

அனுப்புநர்: சாந்தி த/பெ மூருகேசன்,
3/156 வேளார் தெரு,
விளாச்சேரி கிராமம்,
திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

நான் மேறக்குறீப்பீட்டூள்ள மூகவரியீள வசீக்கீறேன்.நான் ஆதரவற்றவிதவை பெண்.எனக்கு உதவிதொகை தருமாறு கேட்டூகொள்கிறேன்

One Response to “ஆதரவற்றவிதவை”

  1. tahsssmsmdu says:

    ந.க.எண்.9475.212.டி2 நாள்.23.6.2012

    மனுதாரருக்கு சொந்த வீடு உள்ளது உழைக்கும் திறன் உள்ளது எனவே மனு தள்ளுபடி.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.