மனு எண்:

கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்

அனுப்புநர்: ம.வேலம்மாள் க/பெ மணோகரன,
2/129 நெதாஜீ தெரு,
விளாச்சேரி கிராமம்,
திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

நான் மேற்கண்ட வீளாசத்தீல் இருக்கீறேன்.நான் ணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண் எனக்கு உதவீ தொகை வழங்குமாறூ கேட்டூகொள்கீறேன்

One Response to “கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்”

  1. tahsssmsmdu says:

    ந.க.எண்.996.2012.டி4 நாள்.23.6.2012

    மனுதாரருக்கு உழைக்கும் திறன் உள்ளது எனவே மனு தள்ளுபடி.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.