மனு எண்:

முதியோர் ஒய்வூதியம்

அனுப்புநர்: வி.தவமணீ த/ப வீர்ணன்,
அணணா தெரு,
விளாச்சேரி கிராமம்,
திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

நான் மேற்குறீப்பீட்டூள்ள முகவரியில் இருக்கீறேன்.எனக்கு முதியோர் ஒய்வூதியம் வேண்டி கேட்டூகொள்கிறேன்.

One Response to “முதியோர் ஒய்வூதியம்”

  1. tahsssmsmdu says:

    ந.க.எண்.9474.2012.நாள்.23.6.2012

    மனுதாரருக்கு சொந்த வீடு உள்ளது எனவே மனு தள்ளுபடி.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.