மனு எண்:

ஊனமுற்றோர் உதவீ தொகை

அனுப்புநர்: குலாம் த்ஸ்தகீர் ஸ்/ஓ அப்துள் ரஹ்மாண்,
1/80 வடக்கு மூஸ்லிம் தெரு,
விளாச்சேரி கிராமம்,
திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

நான் மேற்கொண்ட வீளாசத்தீல் வசிக்கீறேன்.ஊனமுற்றோர் உதவீ தொகை வேண்டி கேட்டூகொள்கீறேன்.

One Response to “ஊனமுற்றோர் உதவீ தொகை”

  1. tahsssmsmdu says:

    ந.க.எண்.9466.2012.டி1 நாள்.23.6.2012

    மனுதாரருக்கு ஊனம் சதவீதம் 40 உள்ளது எனவே மனு தள்ளுபடி.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.