மனு எண்:

மூதீயோற் தொன‌க‌

அனுப்புநர்: ம்.கிருஷ்னா முர்த்தி ச்/ஒ முதத்யா,
மேளாத் தெரு,,
வீளாச்ச்சேரி
திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்: உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

மேல் குறீபீடூள்ளா மூகாவரீயீள் நான் வாசிகீண்றேண்.
ஆதறவற்றூ இருகீறேணன். எனக்கு மூதீயோர் உதவீதொகை த்ருமாறூ கேட்டூ கொள்கீறேன்

One Response to “மூதீயோற் தொன‌க‌”

  1. tahsssmsmdu says:

    ந.க.எண்.9474.2012.டி3 நாள்.23.6.2012

    மனுதாரருக்கு உறவினர் ஆதரவு உள்ளது மகன் ஆதரவு உள்ளது எனவே மனு தள்ளுபடி.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.