மனு எண்:

MY Requisition for Indianj Citizenship Application No.MHA 2011080438 dt.01.11=.2011-Reg.,

அனுப்புநர் :
Maheswary Ratnaraja,
9A/17, Kambar Street,
S.S.Colony,
Madurai-625 016.
(Cell : 9994810784)

பெறுநர்:
உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

Respected Sir,
I humbly submit that I came to India from Srilanka in the year 1983 due to the ethnic violence hat erupted in Srilanka. I State that I was forced to live with my mother and son in India. I humbly state that I am continuosly residing in India for more than 27 years. Based on that I have applied for Indian Citizenship on 01.11.2011 and regarding this I submitted the application to the Collector dated 11.01.2012, 18.04.2012, 23.04.2012 and 27.04.2012.

I request you Sir, to kindly consider my application for Indian Citizenship and so that I am offered Indian Citizenship as early as possible please based on my continuous residence and my present pitiable condition.

Thanking you,

Maheswary Ratnaraja,
9A/17, Kambar Street,
S.S.Colony,
Madurai-625 016.
(Cell : 9994810784)

One Response to “MY Requisition for Indianj Citizenship Application No.MHA 2011080438 dt.01.11=.2011-Reg.,”

  1. pagmdu says:

    தங்களது ‌கோரிக்கை மனு தொடர்பாக மதுரை காவல் ஆணையரிடம் விசாரணை அறிக்கை கேட்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட அறிக்கை கிடைக்கப்பெற்ற பின்னரே அதன் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க இயலும் என்ற விபரம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.