மனு எண்:

முதியோர் உதவித்தொகை கோருதல்

அனுப்புநர் :
பெ.சங்கிலியம்மாள்
த-பெ.பெரியகரிங்கி
உலைப்பட்டி
சுலப்புரம், பேரையூா் வட்டம்
மதுரை மாவட்டம்.

பெறுநர்:
உயர்திரு.மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
மதுரை.

அய்யா
எனக்கு குடும்பம் மிகவும் வறுமை நிலையில் இருப்பதால், எனக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
தங்கள் நம்பிக்கையுள்ள,
சங்கிலியம்மாள்

One Response to “முதியோர் உதவித்தொகை கோருதல்”

  1. tahssspermdu says:

    மனுதாருக்கு 2 ஆண் மக்கள் ஆதரவு உள்ளது. ரூ.1.5 லட்சம் மதிப்புள்ள வீடு உள்ளது. மனுதாரா் உழைக்கும் திறன் உள்ளவா். மனுதாரின் கோரிக்கை தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.